Een hemelwaterafvoer aan de gevel van de laatgotische vleugel van Louis XII